Velkommen til Brøndbyvester Bylaug

 

Referater fra GF

Bestyrelsen

Oldermand

Morten Hansen, Bygaden 59, 2605 Brøndby,

Mobil: 20 86 50 02.

E-mail: bylauget@bylauge.dk

 

Kassemester

Thomas Hancke,

Præstegårdsvej 3, 2605 Brøndby

 

Rådsmedlem

Jens Foghmar

Inger Vaaben

Mette Hansen valgt.

 

Suppleant

 

Revisor

Børge Borg

 

Suppleant

Arne Kongslev

Valgperioder

Oldermand og 2 rådsmedlemmmer vælges for 2 år ad gangen i år med lige årstal. Kassemester og 3 rådsmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, i år med ulige årstal. Suppleanter, der overtager et rådsmedlems plads, overtager også dennes valgperiode.


3 suppleanter vælges hvert år.

 

bylauget@bylauget.dk